Before image alt After image alt

Odzyskaj samodzielność dzięki kompleksowemu zaopatrzeniu ortopedycznemu!

Wsparcie finansowania

Dofinansowania i refundacje

Sprzęt i materiały ortopedyczne są produktami medycznymi, spełniającymi najwyższe standardy jakości. Dla większości osób zakup ich jest koniecznością, związaną z procesem leczenia lub potrzebną do jak najbardziej samodzielnego życia.

Wychodząc naprzeciw temu, że osoby potrzebujące oferowanego przez nas sprzętu są często osobami w trudnej sytuacji finansowo osobistej pomagamy zmniejszyć ten ciężar, wspierając te osoby w pozyskiwaniu refundacji NFZ, dofinansowań ze środków PFRON oraz programu "Aktywny Samorząd".

Narodowy Fundusz Zdrowia logotyp z podpisem
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych logotyp
Refundacja ze środków publicznych na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie lekarza

Refundacja NFZ

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ?

Potwierdź z naszym pracownikiem właściwy kod wyrobu medycznego w NFZ oraz specjalistę

Decydując się na dany produkt z naszej oferty, potwierdź z pracownikiem kod wyrobu. Pamiętaj,  że przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, limity finansowania, okresy użytkowania oraz specjaliści uprawnieni do wystawienia zlecenia, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z późniejszymi zmianami (link)

Udaj się po zlecenie do specjalisty

Zrealizuj zlecenie i odbierz wyrób medyczny

Refundacja ze środków publicznych na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, połączona z dofinansowaniem ze środków PFRON.

Refundacja NFZ + dofinansowanie ze środków PFRON

W sytuacji kiedy wartość produktu medycznego jest wyższa od ustalonego limitu NFZ istnieje możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania do sprzętu ze środków PFRON za pośrednictwem jednostek samorządowych (MOPS, PFRON, PCPR itp.). Wysokość dofinansowania z w/w środków może wynosić do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ.

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do PCPR-u / MOPS-u odpowiednie dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt

(dostępny w każdym PCPR/MOPS lub do pobrania ze strony internetowej właściwej instytucji) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej
 • kopia zlecenia NFZ
 • fakturę pro formę (ofertę/kosztorys) lub
 • fakturę zakupową na dany sprzęt

UWAGA: Wniosek można również przesłać w formie elektronicznej za pomocą SOW- System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON : www.sow.pfron.org.pl

Jeśli przedmiot ortopedyczny został już odebrany, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego. W tym celu należy również złożyć powyższy wniosek wraz z dokumentami do odpowiedniej jednostki MOPS bądź PCPR.

Na podstawie złożonych dokumentów jednostka wydaje decyzję o dofinansowaniu.

UWAGA! Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków finansowych jakimi dysponuje dana placówka MOPS/PCPR. W związku z tym ilość dofinansowań na sprzęt może zostać ograniczona.

Dofinansowanie eliminacji barier ograniczających osoby z niepełnosprawnością

Likwidacja Barier - "Aktywny Samorząd"

Program „Aktywny samorząd” to ważny krok w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Jest to program czasowy z którego można uzyskać dofinansowanie w ramach danego modułu I,II, lub III. Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizują głównie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS). Wnioski składa się do odpowiedniej instytucji w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Z placówki lub jej strony internetowej należy pobrać stosowny wniosek do wypełnienia przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego.

Ze względu na możliwe różnice co do zasad realizacji programu przez poszczególne instytucje, należy zwrócić się bezpośrednio do właściwego PCPR-u lub MOPS-u o szczegółowe informacje oraz terminy składania wniosków. Wysokość dofinansowań uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu.

W ramach modułu Obszaru C – likwidacja barier w poruszaniu się można uzyskać dofinansowanie na min.:

 • zakup elektrycznego wózka elektrycznego, skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym (dofinansowanie do zakupu np. akumulatorów do wózka, części zamiennych itp.),

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć do PCPR-u / MOPS-u odpowiednie dokumenty:

 • wypełniony „wniosek Aktywny Samorząd " w odpowiednim module i zadaniu, (wnioski dostępne w każdym PCPR/MOPS lub do pobrania ze strony internetowej właściwej instytucji),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (znacznym lub orzeczenie równoznaczne),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk we wniosku),
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (druk we wniosku),
 • fakturę pro formę na dany sprzęt,
 • spełniać kryteria programu (wiek aktywności zawodowej bądź zatrudnienie, posiadać wymienione dysfunkcje ujęte w warunkach programu).

Wniosek można również przesłać w formie elektronicznej za pomocą SOW- System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON : www.sow.pfron.org.pl

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest: podpisanie umowy z MOPS/ PCPR, następnie zakup sprzętu oraz przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! Wysokość dofinansowań uzależniona jest od wysokości środków finansowych jakimi dysponuje dana placówka MOPS/PCPR. W związku z tym kwoty dofinansowań mogą się od siebie różnić, a ilość dofinansowań na sprzęt może zostać ograniczona.

Udaj się po zlecenie do specjalisty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zrealizuj zlecenie i odbierz wyrób medyczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Odwiedź nas lub skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz!

Odwiedź nasze sklepy:

WROCŁAW Rodakowskiego 4/1  

NIEPORĘT (nad ZALEWEM ZEGRZYŃSKIM) Wojska Polskiego 1